Jak uwolnić się z dublowanego OC?

Jak uwolnić się z dublowanego OC?Nie każdy wie, że w przypadku zerwania umowy z dotychczasowym ubezpieczycielem trzeba spełnić pewne warunki formalne. Wypowiedzenie umowy odbywa się drogą oficjalną, np. poprzez przesłanie listem poleconym oświadczenia, w którym zrzekamy się usług danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeżeli spóźnimy się z przedłożeniem dokumentów, polisa jest przedłużana automatycznie.

Podpisanie nowej umowy nie zwalnia klienta z konieczności opłacania starych składek; formalnie umowa nie została przecież zerwana. Pojawia się wtedy zjawisko tzw. „podwójnego OC„. Zgodnie z prawem wszystko jest w porządku – klient podpisał dwie umowy, więc musi się wywiązywać ze swoich obowiązków, na które sam dobrowolnie się zgodził.

Aby uniknąć podwójnych opłat, trzeba wypowiedzieć umowę ubezpieczycielowi. Któremu? Bardziej chętne do kompromisu są towarzystwa ubezpieczeniowe, z którymi na nowo podpisaliśmy umowę. Podanie należy oczywiście odpowiednio uzasadnić, bowiem tylko od dobrej woli TU zależy, czy się zgodzi na polubowne rozwiązanie problemu.

W większości dużych TU dostaniemy taką zgodę, wizerunek firmy wykorzystującej nieświadomość klienta dobrze o niej nie będzie świadczył. Zgody natomiast nie dostaniemy, kiedy złożymy prośbę o rozwiązanie umowy z ubezpieczycielem, od którego chcieliśmy uciec. Formalnie, istnieje możliwość złożenia podania o rozwiązanie, jednak rozpatrywane są one pozytywnie tylko w niektórych przypadkach( argumentacja „bo nie wiedziałem” raczej nie zda egzaminu). Tak jak w życiu – lojalność przede wszystkim.