Tańsze polisy ubezpieczeniowe?

Tańsze polisy ubezpieczeniowe?Firma badawcza Ipsos wykonała ogólnopolskie badanie na próbie tysiąca Polaków, które związane było z ubezpieczeniami samochodowymi. Z badania wynika, że co drugi kierowca mógłby zaoszczędzić na ubezpieczeniu OC lub AC, ale nie korzysta z takiej możliwości.

Oszczędności byłyby możliwe przy zmianie ubezpieczyciela, jednak okazuje się, że taki wysiłek nie jest dla kierowców opłacalny.

Przeprowadzone badanie pokazało, że mniej niż jedna czwarta klientów zastanawiała się, czy będzie mogła zaoszczędzić pieniądze udając się do konkurencji. Natomiast co dziesiąty Polak myślał o tym, żeby poszukać czegoś innego, jednak nie zrobił niczego w tym kierunku. Z całej grupy jedynie 17% ubezpieczonych szukało dla siebie lepszej polisy, a tylko 13% zmieniło ubezpieczyciela.

Większość klientów wychodzi z założenia, że obowiązujące składki są na tyle niskie, że nie opłaca się szukać tańszego ubezpieczyciela kosztem straconego czasu. Ponadto niektórzy kierowcy uważają, że nie mają czasu na poszukiwania, jak również są przyzwyczajeni do swojego obecnego ubezpieczyciela. Do zmiany dochodzi najczęściej wtedy kiedy kierowca rozczaruje się sposobem likwidacji szkody. Ponadto dość często zdarza się, że klienci chcą mieć w jednym miejscu wszystkie zawierane przez siebie ubezpieczenia, ponieważ wiąże się to czasami z możliwością skorzystania ze zniżek.

Bardzo często zadowolenie z usługi i obsługi jest ważniejsze niż cena za ubezpieczenie.
Powyższe przedstawione argumenty dotyczą tylko ubezpieczeń AC. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC dla kierowców liczy się jedynie cena.

Tymczasem po zbadaniu niektórych ubezpieczeń, jakie posiadają Polacy, okazało się, że przynajmniej połowa mogłaby płacić o wiele mniej jeśli tylko zamieniłoby swojego dotychczasowego ubezpieczyciela na drugiego, tańszego.