Allianz Direct

Poza obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej OC, Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Direct posiada w swoim asortymencie:

Ubezpieczenie Auto Casco

W ramach ubezpieczenia AC, firma ubezpieczeniowa Allianz Direct swoim klientom gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży auta lub jego wyposażenia, uszkodzenia pojazdu przez innych uczestników ruchu drogowego, uszkodzenia pojazdu w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych taki jak np. grad, powódź czy huragan. Dodatkowo bezpłatnie dodawane jest ubezpieczenie Car Assistance Standard i Informacja Prawna.

Mini Car Assistance

Ubezpieczenie Mini Car Assistance dotyczy pomocy w razie wypadku drogowego i dodawane jest gratis do ubezpieczenia OC. Ogranicz się do naprawy w miejscu zdarzenia bądź holowania do najbliższego warsztatu.

Ubezpieczenie Car Assistance

Ubezpieczenie Car Assistance w Allianz Direct może być jednym z trzech wariantów: Car Assistance Standard, Car Assistance Plus oraz Car Assistance Exclusive. Różnią się one zarówno zakresem jak i limitem sumy ubezpieczenia.

Pakiet najuboższy gwarantuje pomoc podstawową po kradzieży lub awarii. Holowanie w przedziale 125 do 250 euro i pojazd zastępczy do 4 dni. Jest dodawany bezpłatnie do ubezpieczenia AC.

Wariant Car Assistance Plus, który oferuje dłuższy czas użytkowania pojazdu zastępczego, bo aż 7 dni. Limit na holowanie to 1000 euro. Obejmuje także awarie, które wydarzyły się pod domem ubezpieczonego.

Wariant Car Assistance Exclusive – pojazd zastępczy aż na 14 dni, holowanie do 200 euro limitu, oraz szereg dodatkowych usług zapewniających kompleksową ochronę w razie wypadku i awarii a także unieruchomienia pojazdu spowodowanego na przykład mrozem.

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej

Firma ubezpieczeniowa Allianz Direct w ramach tego ubezpieczenia gwarantuje swoim klientom zwrot kosztów poniesionych na adwokata, radcę prawnego, tłumacza, biegłych sądowych, postępowania egzekucyjnego, tłumaczenia dokumentów.

Ubezpieczenie NNW dla kierowcy i pasażerów

W razie trwałego uszczerbku na zdrowiu kierowcy i pasażerów, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, które jest jednoznaczne z orzeczonym ułamkiem uszczerbku na zdrowiu. Suma ubezpieczenia na każdego poszkodowanego możne wynosić od 10 000 do 100 000 złotych.

Ubezpieczenie kosztów napraw

jest to ubezpieczenie zarówno dla nowych jak i używanych pojazdów świeżo zakupionych. Ubezpieczenie takie jest zależne od wieku oraz rodzaju samochodu. Stawki są indywidualnie kalkulowane. W umowie są zastrzeżone określone instalacje oraz podzespoły.