AXA

AXA – Ubezpieczenie AC

AXA pozwala na uzyskanie odszkodowania za uszkodzony lub zniszczony pojazd (bagaż). Wykupując AC w AXA możesz liczyć na obniżenie składki wybierając udział własny w wysokości 15%, 20% lub 25% wartości szkody

Ubezpieczenie NNW

Polisa ta posiada unikalną sumę odszkodowania, która wynosi aż 250.000 zł. Ubezpieczenie NNWK chroni życie i zdrowie kierowcy podczas wypadku, wsiadania lub wysiadania z pojazdu, bądź naprawy auta na trasie.
NNW w AXA to możliwość ochrony wszystkich osób przebywających w pojeździe podczas ruchu lub postoju tego pojazdu.W AXA wykupuje się osobno ubezpieczenie dla kierowcy oraz osobne dla pasażerów.

Zielona Karta w AXA

Ubezpieczenie Zielona Karta jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym. Dzięki temu ubezpieczeniu, każdy kierowca odwiedzający kraje systemu Zielonej Karty nie musi obawiać się o szkody wyrządzone osobom trzecim.

AUTO ASSISTANCE WARIANT BAZA (ASS BAZA)

Dzięki tej opcji można liczyć na informację telefoniczną o: postępowaniu podczas stłuczki, sposobie zgłaszania szkody, sieci usług pomocy drogowej, wypożyczalniach samochodów, stacjach paliw oraz hotelach.
ASS BAZA to również pomoc serwisowa tj.:

  • obecność przedstawiciela AXA na miejscu zdarzenia (sporządzenie dokumentacji i pomoc w zgłoszeniu szkody)
  • holowanie unieruchomionego pojazdu w wyniku wypadku.

AUTO ASSISTANCE WARIANT MIDI (ASS MIDI)

Wariant ten pozwala na powiększenie zakresu usług wariantu ASS BAZA.
W ramach opcji ASS MIDI, AXA zapewnia usługi:

  • wymianę koła
  • naprawę auta w miejscu kolizji lub odholowanie do zakładu naprawczego
  • pomoc w otwarciu pojazdu
  • samochód zastępczy

Auto assistance wariant MAXI

Oprócz wymienionych wcześniej sytuacji ten wariant ubezpieczenia oferuje również informację medyczną, pomoc w razie zatankowania złego rodzaju paliwa, kierowcę zastępczego, samochód zastępczy po awarii, opiekę i pomoc medyczną.

Pakiet dla kobiet

Jest to ubezpieczenie skierowane do żeńskiej części kierowców. W jego skład wchodzi ubezpieczenie OC, AC, NNW kierującego pojazdem oraz Assistance BAZA. Ubezpieczenie AC można dodatkowo rozszerzyć o kradzież oraz zniesienie udziału własnego.