Benefia

Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW

Benefia to firma oferująca szerokie pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych:

 • ubezpieczenie OC
 • ubezpieczenie AC
 • ubezpieczenie NNW dla kierowcy i pasażera
 • Assistance
 • ubezpieczenie Ochrony Prawnej
 • ubezpieczenie Assistance

Poza obowiązkowym ubezpieczeniem OC pojazdu Benefia24 posiada w swoim asortymencie:

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC zapewnia odszkodowanie klientom w momencie uszkodzenia pojazdu w wyniku: zderzenia z innymi uczestnikami ruchu drogowego, zderzenia z pieszymi, ze zwierzętami, z przedmiotami, nieprzewidzianych zdarzeń takich jak burze, huragany, powodzie, pożary, wybuchy, działania na pojazd czynników atmosferycznych w tym termicznych oraz chemicznych, dewastacja przez osoby niepowołane, kradzieży samochodu lub jego części wraz z wyposażeniem, włamań, rozbojów.

Chcesz kupić najtańsze OC AC pojazdu? – przejdź do strony głównej serwisu i wypełnij wniosek ubezpieczeniowy!

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażera

Przedmiotem niniejszego ubezpieczenia NNW są tak zwane Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków zaistniałe w wyniku:

 • wsiadania lub wysiadania z samochodu/pojazdu
 • postoju i naprawy pojazdu lub jego części na trasie jazdy
 • pożaru lub eksplozji pojazdu mechanicznego
 • sumę do 20 000 złotych

Ubezpieczenie Assistance gwarantuje:

 • naprawę samochodu na trasie jazdy
 • holowanie pojazdu do najbliższej stacji naprawczej
 • wynajem auta maksymalnie na 3 dni trwania naprawy pojazdy
 • zakwaterowanie w hotelu na czas naprawy auta
 • transport ubezpieczonych do miejsca zamieszkania lub podczas podróży do miejsca zakwaterowania
 • zwrot poniesionych kosztów z tytułu odbioru naprawionego pojazdu
 • przetransportowania samochodu do miejsca wyznaczonego przez właściciela – osobę ubezpieczoną

Benefia oferuje kilka odrębnych wariantów assistance: Plus, Top, Medical oraz Prawny. Dwa pierwsze to pomoc assistance w razie wypadku oraz awarii. Medical assistance to usługi w zakresie medycznym, obejmujące wizyty personelu medycznego oraz dostarczenia leków czy rehabilitacji. Assistance Prawny to poradnictwo w zakresie prawa , zarówno ubezpieczeniowego jak i z innych dziedzin.

Tekst został zaczerpnięty ze strony internetowej www.benefia.pl – Towarzystwa Ubezpieczeniowego Benefia Vienna Insurance Group