Generali

W ofercie Generali możemy wyróżnić ubezpieczenia:

Ubezpieczenie OC i AC, Assistance, Zielona Karta oraz ubezpieczenie NNW

Oprócz świadczenia obowiązkowego ubezpieczenia ochrony cywilnej Generali oferuje kierowcom:

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC chroni pojazd wraz z jego wyposażeniem oraz umożliwia wypłatę odszkodowania w przypadku zniszczenia czy też uszkodzenia tego pojazdu. Generali oferuje tzw. Czerwoną Kartę Generali, która gwarantuje wypłatę odszkodowania w 2 dni w przypadku szkód niższej wartości.

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance zapewnia natychmiastowa pomoc w różnych nieprzyjemnych sytuacjach, które mogą wydarzyć się podczas podróży, a mianowicie w przypadku kradzieży pojazdu, awarii, kolizji i nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W Generali można wybierać spośród trzech wariantów ubezpieczenia Assistance.

W ramach ubezpieczenia Assistance kierowca może liczyć na:

  • wysłanie pomocy drogowej na miejsce wypadku lub awarii pojazdu,
  • holowanie pojazdu lub zorganizowanie części zamiennych,
  • pomoc w zakwaterowaniu
  • dowóz paliwa
  • doradztwo jak zachować się w zaistniałej na drodze sytuacji
  • opiekę nad dziećmi i pojazdem
  • pojazd zastępczy i inne

NIE MARNUJ CZASU – KUP NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIA OC!

Ubezpieczenie Zielona Karta

Ubezpieczenie zielona Karta dotyczy odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Polski. Posiadacze polisy zielona Karta nie muszą się martwić o szkody jakie wyrządzili na terenach państw należących do systemu Zielonej Karty.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW to dobrowolne ubezpieczenie dzięki któremu kierowca jak również pasażer chroni są od następstw nieszczęśliwych wypadków do których doszło w Polsce. Firma Generali proponuje swoim klientom bardzo ciekawa opcję ubezpieczenia a mianowicie – NNW Kierowcy . Ubezpieczenie przypisane jest do kierowcy, a nie do pojazdu. Ubezpieczenie to chroni kierowcę w sytuacji gdy prowadzi pojazd prywatny jak i służbowy.

Ochrona prawna w ruchu drogowym

Jest to ubezpieczenie, które zapewnia ubezpieczonemu wsparcie w sytuacjach obrony interesów prawnych kierowcy i posiadacza pojazdu. Jest to pomoc w sprawach związanych z ubezpieczeniami.

Ubezpieczenie Bagażu

Jest to ubezpieczenie przewożonego bagażu przed zniszczeniem w wypadku komunikacyjnym. Obejmuje również wózek i fotelik, a także boks dachowy. Koszt to jedynie złotówka.

Autoszyby

Jest to ubezpieczenie na sumę do 3 do 6 tysięcy złotych. Obejmuje wszystkie szyby w samochodzie za wyjątkiem szyby dachowej. Nie ma wpływu na wysokość zniżek z AC i OC.