Hestia

Ergo Hestia oferuje:

 • ubezpieczenie OC
 • ubezpieczenie AC
 • ubezpieczenie NNW
 • Car Assistance

Ubezpieczenie Auto-Casco obejmuje szkody powstałe w wyniku:

  • zderzenia pojazdów,
  • zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, znajdującymi się poza pojazdem,
  • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,
  • pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania,
  • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, znajdującego się na zewnątrz pojazdu.

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o ryzyko kradzieży.

Jeśli chcesz kupić najtańsze OC – koniecznie odwiedź strone z wynikami sondażu prowadzonego przez użytkowników. Zapoznaj się z ofertą ubezpieczyciela. Być może dostaniesz najtańsze OC!

Ubezpieczenie NNW Kierowców i Pasażerów obejmuje:

– wypadki, do których doszło podczas bieżącej obsługi samochodu (pobieranie paliwa na stacji benzynowej, załadowywanie i wyładowywanie, mycie i czyszczenie, otwieranie i zamykanie drzwi lub bramy garażu), wykonywanej w jego bezpośredniej bliskości.

W zakres ubezpieczenia wchodzą ponadto następstwa nieszczęśliwych wypadków pasażerów samochodu wymienionego w umowie ubezpieczenia, wynikające z poruszania się nim po drogach publicznych, od momentu wsiadania do chwili wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego postoju na trasie jazdy. Nie może być niższa niż 5 tys. zł i wyższa niż 30 tys. zł.

Dodatkowo Hestia przygotowała rozszerzone pakiety ubezpieczeń:

– Hestia 1
Prosty pakiet ubezpieczeń, w którym szybko i wygodnie ubezpieczysz dom lub mieszkanie, samochód (OC, AC, NNW), następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz szkody wyrządzone innym osobom w życiu prywatnym (OC).

– Hestia 7
To pakiet siedmiu najważniejszych ubezpieczeń, które kompleksowo ochronią Twoją rodzinę i majątek. To pierwszy produkt finansowy wyróżniony prestiżowym Godłem Promocyjnym „Teraz Polska”. Pakiet obejmuje między innymi OC i AC, ubezpieczenie mieszkania, NNW oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Car Assistance

Assistance w Ergo Hestii to 4 różne warianty ubezpieczenia. Najuboższy – MINI to ubezpieczenie dołączane do ubezpieczenia OC i swoim zakresem obejmujące Polskę.

Kolejne, pakiety, które są bardziej rozbudowane w zakresie i obejmują nie tylko Polskę ale i całą Europę. Pakiet Standard jest rozbudowany o naprawę na miejscu zdarzenia oraz dowóz paliwa. Kolejne warianty: Premium i Prestiż obejmują również pomoc w przypadku kradzieży – organizację pojazdu zastępczego. Pakiet prestiż to pełen zakres ubezpieczenia włącznie z kontynuacją podróży oraz opieką psychologiczną.