mBank

mBank w swojej ofercie posiada:

 • ubezpieczenia OC
 • ubezpieczenia AC
 • NNW
 • Assistance
 • Pojazd zastępczy
 • Ochrona prawna
 • Ubezpieczenie życia
 • Pobyt w szpitalu
 • Trwałą niezdolność do pracy

Ubezpieczenie AC

Polisa AC to dodatkowe ubezpieczenie samochodu oraz jego wyposażenia dodatkowego. Dzięki ubezpieczeniu AC można wykluczyć ze swojego budżetu dużych wydatków wynikających z naprawą lub kupnem nowego samochodu. Istnieje wybór wariantu: serwis (bez amortyzacji części)lub kosztorys. Istnieje również wymóg wnoszenie udziału własnego dla samochodów starszych niż 3 lata. Oraz minimalnej szkody o wartości 500 złotych.

Dobrowolne ubezpieczenie NNW

Towarzystwo Ubezpieczeń mBank w zakresie ubezpieczenia NNW wypłaca kierowcom środki pieniężne, gdy poniesiemy straty: na skutek wypadku związanego z ruchem pojazdu, wysiadania i wsiadania, postoju lub naprawą samochodu na drodze, załadunkiem lub rozładunkiem auta, pożaru, wybuchu lub eksplozji. Suma ubezpieczenia to 10 000 lub 20 000 złotych.

Jeśli kupować NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIE OC AC to tylko w motobiznes.net !!!

Ubezpieczenie Assistance

Posiadając aktualną polisę assistance otrzymasz od mBank natychmiastową pomoc zarówno w kraju jak i za granicą. Assistance pozwoli Ci zagwarantować:

 • pomoc drogową,
 • zmianę ogumienia,
 • dostarczenie paliwa,
 • holowanie pojazdu,
 • zorganizowanie części zamiennych pojazdu,
 • pomoc finansową, pomoc w znalezieniu zakwaterowania
 • holowanie pojazdu
 • samochód zastępczy oraz/lub zakwaterowanie

Dodatkowo w Towarzystwie Ubezpieczeń mBank możesz wyposażyć się w ubezpieczenia:

 • Ochrony prawnej – organizacja i pokrycie kosztów pomocy prawnej.
 • Ubezpieczenie życia Posiadacza pojazdu .
 • Trwała niezdolność do pracy zarobkowej Posiadacza pojazdu.
 • Pobyt w szpitalu lub placówce medycznej do, której kierowca trafił w wyniku nieszczęśliwego wypadku.