MTU S.A.

Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. to dogodne pakiety dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Z myślą o klientach stworzone zostało ubezpieczenie „Mój samochód”, w którym wyróżnić można:

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC, które chroni właściciela samochodu przed skutkami wypłaty wysokich odszkodowań osobom trzecim, które ucierpiały w wypadku drogowym. Warunki ubezpieczenia OC są zgodne z ustawą z dnia 22 maja 2003r.

Ubezpieczenie AC wraz z bezpłatną Moją Pomocą Drogową (Assistance)

Ubezpieczenie AC zapewnia ochronę podczas:

  • zderzenia się pojazdów
  • zderzenia się pojazdu z osobami
  • zderzenia ze zwierzętami lub przedmiotami
  • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie
  • pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego
  • kradzieży pojazdu lub jego części

Ubezpieczenie AC pozwala na wybór następujących opcji:

  • serwisowy wariant rozliczania szkód
  • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia
  • utrzymanie sumy ubezpieczenia dla pojazdów nowych
  • dodatkowe obniżenie składki poprzez wprowadzenie udziału własnego

MTU oferuje klientom dwa warianty ubezpieczenia AC- maxi casco – chroni kierowcę w przypadku szkody częściowej lub całkowitej wliczając kradzież pojazdu. Mini casco – ochrona na niższą cenę w przypadku szkody całkowitej.

Zielona Karta

Ubezpieczenie Zielona Karta pełni funkcję ubezpieczenia OC za granicą. Zielona Karta jest wymagana w: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Iranie, Izraelu, Macedonii, Maroku, Mołdawii, Serbii i Czarnogórze, Tunezji, Turcji, Ukrainie.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów pozwala na uzyskanie odszkodowania w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, a także zwrotu kosztów leczenia i hospitalizacji.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w ruchu komunikacyjnym

Ta opcja ubezpieczenia NNW pozwala na wypłatę wysokiego odszkodowania (100.000 zł) w przypadku śmierci ubezpieczonego, w ruchu drogowym, wodnym lub powietrznym.

Ponadto MTU oferuje ubezpieczenie utraty zniżki na składki OC za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.