PZU S.A.

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC PZU S.A. oferuje dodatkowo:

PZU Auto Pomoc

Dzięki tej opcji PZU S.A. załatwi za Ciebie wiele spraw i pokryje koszty:

 • holowania lub naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia
 • pojazdu zastępczego
 • noclegów lub kontynuacji podróży
 • opieki nad dziećmi
 • opieki nad zwierzętami
 • wymiany koła lub naprawy opony
 • doładowania akumulatora
 • wymiany przepalonej żarówki
 • otwarcia samochodu w razie zatrzaśnięcia w nim kluczyków
 • dostarczenia paliwa, jeżeli zabraknie Ci go w drodze
 • transportu medycznego

Jest to ubezpieczenie oferowane w dwóch wariantach:

 • Komfort (bezpłatne dla posiadaczy polisy OC lub Ac w PZU)
 • Super (dodatkowo płatne, nawet dla tych, którzy nie mają żadnej polisy w PZU)

PZU AutoSzyba

Dzięki ubezpieczeniu PZU AutoSzyba zapewnisz sobie możliwość zorganizowania naprawy szyb oraz pokrycie kosztów naprawy lub wymiany. Dotyczy to naprawy w razie uszkodzenia lub zniszczenia. Ubezpieczenie AutoSzyba obejmuje: szybę czołową, szybę tylną oraz wszystkie szyby boczne.

Dodatkowe NNW

– czyli Następstw Nieszczęśliwych Wypadków związanych z poruszaniem się pojazdów mechanicznych oferuje:

 • wysoką sumę ubezpieczenia, nawet 100 000 zł
 • wypłatę odszkodowania nawet wtedy, gdy kierowca jest sprawcą wypadku
 • ochronę na terenie RP i poza jej granicami
 • niską składkę
 • możliwość opłacenia składki ubezpieczenia jednorazowo, półrocznie lub jak kto woli kwartalnie
 • minimum formalności przy zawieraniu umowy

Z NNW w PZU możesz wiele zyskać:

 • zabezpieczenie rodziny i najbliższych w przypadku śmierci
 • wsparcie w przypadku niezdolności do pracy
 • wypłatę wysokiego odszkodowania w bardzo szybkim czasie bez problemowego – postępowania spadkowego
 • wypłatę odszkodowania niezależnie od tego, czy wypłaciło Ci je inne Towarzystwo

Ubezpieczeń z innej polisy NNW

 • świadczenie wolne od podatku dochodowego

Polisa autocasco dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich firm

Ubezpieczenie autocasco (AC) gwarantuje wypłatę należności za poniesione straty, gdy Twój samochód lub jego elementy wyposażenia ulegną zniszczeniu lub całkowitej utracie w przypadku:

 • nieprzewidzianego działania sił mechanicznych w momencie zderzenia pojazdu z innymi pochodzącymi z zewnątrz: ludźmi, zwierzętami, drzewami lub innymi samochodami;
 • zdarzeń całkowicie losowych, np. pożaru, powodzie, uderzenia pioruna, eksplozji, itp.
 • działania osób z zewnątrz, np. akty wandalizmu;
 • kradzieży samochodu, jego integralnych części oraz wewnętrznego wyposażenia dodatkowego;

Ochrona autocasco obejmuje wszystkie wypadki mające miejsce w Polsce oraz na terytorium innych państw Europy.

Do wyboru są dwa warianty tego ubezpieczenia: wariant serwisowy, czyli obejmujący bezgotówkowe rozliczanie szkody oraz AC. Optymalne, czyli zastosowanie w rozliczeniu części o sprawdzonej jakości. Dodatkowo kupując AC w PZU otrzymasz 10% zniżki na zakup ubezpieczenia OC oraz PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort i obniżkę na ubezpieczenie OZU Auto Szyba.

Już teraz kup najtańsze ubezpieczenie OC w PZU!

Mini Casco

Jest to bardzo niedroga wersja autocasco, dla wszystkich pojazdów, których wartość w dniu podpisania umowy przekracza 3000 złotych.

Zakres ubezpieczenia; ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeżeli części auta ulegną uszkodzeniu wskutek:

 • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z osobami lub też ze zwierzętami
 • powodzi, podtopienia, pioruna, pożaru i innych zdarzeń atmosferycznych
 • aktów wandalizmu
 • kradzieży pojazdu

Zielona Karta

Ubezpieczenie Zielona Karta zapewnia ochronę przed skutkami finansowymi szkód spowodowanych osobom trzecim – dotyczy obszarów innych Państw oraz krajów wymienionych w samym dokumencie ubezpieczenia Zielonej karty.

PZU jako Towarzystwo Ubezpieczeń przenosi na siebie wypłatę odszkodowania do limitów gwarancyjnych określonych prawem państwowym na obszarze, którego zaistniało zdarzenie lub do sum gwarancyjnych ustalonych w warunkach umowy ubezpieczenia.

Jeśli zdecydowałeś się na zakup ubezpieczenia OC w Towarzystwie Ubezpieczeń PZU S.A., otrzymasz ubezpieczenie Zielonej Karty zupełnie za darmo.

Same ubezpieczenia Systemu Zielona Karta to odpowiedzialność cywilna właściciela lub kierowcy pojazdu mechanicznego za straty wyrządzone innym osobom, które powstały podczas ruchu tego pojazdu. Dotyczy to zdarzeń poza granicami RP, na terytorium krajów wymienionych w umowie ubezpieczenia. Są to kraje następujące:

– Białoruś,
– Rosja,
– Turcja,
– Czarnogóra,
– Macedonia,
– Bośnia i Hercegowina,
– Mołdawia,
– Tunezja,
– Iran,
– Serbia,
– Izrael,
– Ukraina,
– Maroko,
– Albania,

Tekst źródłowy został zaczerpnięty ze strony ubezpieczyciela www.pzu.pl – Towarzystwo Ubezpieczeń PZU S.A.